6/07/2014

Gebed vir 'n Freedom Challenger.

Dankie Here vir 'n liggaam wat U sterk en gesond gemaak het.
Dankie Here vir die vermoë om dit goed aan te wend vir sport,
dankie vir die groot voorreg om aan die Freedom Challenge deel te kan neem.
Here dankie ook dat U ons bygestaan het met ons voorbereiding vir die wedloop,
dankie vir gesondheid, kennis en ervaring en vir die talente waarmee U ons toegerus het.

Here help U ons ook om die panserdrag waarmee U ons toegerus het tot U eer aan te wend,
help U ons om elke dag helder te skyn tot U eer.
Dankie Here dat ons weet dat U wil altyd geskied, dankie dat ons weet dat U beskermende hand
altyd oor ons is, wys U ons die regte pad, nie net gedurende die Freedom Challenge nie,
maar ook op die pad van die lewe, weerhou U ons van die sondige afdraai paadjies,
en hou U ons oë te alle tye op U gefokus.

Here U weet wat elkeen van ons se doelwitte is, help U ons om gefokus te bly en hard te werk om dit moontlik te maak, gee U ons krag wanneer ons moeg is, motiveer ons wanneer ons nie meer kan nie
en wys U ons die mooi van die wonderlike wêreld wat U vir ons geskape het.

Here dankie ook vir 'n wonderlike ondersteunende familie, gesin en vriendekring wat ons elke dag
tydens ons voorbereiding ondersteun het, Here hou U ook u beskermende hand oor hulle wanneer
ons besig is met die race, Here bring U ook rustigheid in hul harte met die wete dat U elke trap en stap van die race met ons is.

Dankie Here vir die groot voorreg om aan die race deel te kan neem,
dankie vir die wonderlike ervaring wat U vir ons moontlik maak.
Here herrinner ons ook elke dag dat die beloning vir enduit volhou in die wedloop van geloof,
baie groter as enige medalje of  kombers is.

Skyn U helder vir ons elke dag, wees U elke dag 'n helder brandende lig vir ons.
Ons loof en prys u Heilige Naam, laat U wil geskied,
ons vra dit alles aleenlik uit genade.

Amen

1 comment:

  1. Amen. Dankie Marnitz.
    - Clint le Roux (RASA 2014)

    ReplyDelete